Diagnostyka

Czemu, pomimo powziętych wysiłków, niektórzy uczniowie nie rozumieją matematyki ?

Diagnostyka umiejętności matematycznych ujawnia ukryte przyczyny braku  i dostarcza rozwiązania do samodzielnej pracy, by wypełnić luki w wiedzy.

Pomimo tego, że uczeń może mieć pewne trudności w matematyce, nie oznacza to od razu, że całkiem nie ma do tego głowy. Musimy spojrzeć na szerszy kontekst. Dla przykładu, jeśli nie jest dobry w mnożeniu i dzieleniu powodem może być brak zrozumienia dodawania i odejmowania. Intensywne korepetycje mogą nie przynieść najlepszych efektów. Konieczne jest cofnięcie się o parę kroków, by zidentyfikować i wypełnić luki w wiedzy, co pozwoli na przyswajanie bardziej zaawansowanego materiału. 

“Dzięki Pszczółce odkryłam jaki materiał z pierwszej klasy powinnam powtórzyć i nad czym jeszcze powinnam popracować z dziećmi. Teraz, gdy są już w czwartej klasie, dzięki przeprowadzonej diagnostyce wiem dokładnie, z którymi zagadnienieniami mają problem, w których miejscach utknęli. Zauważyłam, że bez tych podstaw, tworzyły się u uczniów luki, przez co nie mogliśmy przejść dalej z materiałem.”  
- Mirosława, nauczycielka szkoły podstawowej

Poparte badaniami

Podobnie jak cała aplikacja, tak i diagnostyka została oparta na zasadach pedagogicznych popartych sprawdzonymi badaniami naukowymi. Pozwala to efektywnie pomagać dzieciom, które z różnych powodów mogły pogubić się w matematyce. 

Dr Renata Wolfova
główna metodolożka aplikacji Pszczółka

Pedagożka specjalna z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi wymagającymi specjalnego podejścia w nauce języka, czytania i matematyki. Przeprowadziła ponad 200 indywidualnych interwencji z uczniami, którzy mieli trudności w matematyce. 

1 Jak działa diagnostyka?

Podczas diagnostyki uczeń wykonuje po kolei wybrane ćwiczenia, które dostarczają informacji na temat jego mocnych i słabych stron. Diagnostyka jest adaptacyjna i dostosowuje się do poziomu dziecka w trakcie jej wykonywania. Dzięki temu średni czas trwania wynosi ok. 20 minut. 

Przejrzysta analiza mocnych stron i ukrytych luk w umiejętnościach matematycznych

Częścią podsumowania diagnostyki jest kolorowy przegląd umiejętności, który pozwala określić i szybko zweryfikować, w czym dziecko radzi sobie, a z czym potrzebuje jeszcze pomocy.   


Szczegółowa interpretacja wyniku diagnostyki i jasne rekomendacje postępowania z uczniem, by pomóc mu osiągąnąć sukces 

Samo ujawnienie stanu umiejętności matematycznych bez postępującej po tym interwencji, nie jest przydatne dla ucznia. Dlatego Pszczółka generuje praktyczny poradnik postępowania, stworzony z myślą o potrzebach konkretnego ucznia. Chcemy, aby był on łatwo zrozumiały dla każdego, bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej. 


Pszczółka automatycznie dobiera ćwiczenia dopasowane do ucznia dla samodzielnej pracy

Aby efektywnie pomóc uczniowi, należy poświęcić mu wiele czasu i uwagi. Niestety rodzice i nauczyciele nie zawsze mają go wystarczająco. Z pomocą przychodzi Pszczółka, która dobiera właściwe ćwiczenia na podstawie przeprowadzonej diagnostyki. Są one następnie automatycznie dostosowywane do dokonanego przez niego progresu. Program zawiera m.in. instrukcje audio, wiele czcionek, których rodzaj i wielkość można zmieniać, aby ułatwić uczniowi samodzielną pracę. 


Nawet dzieci ze specjalnymi potrzebami lub innym językiem ojczystym poradzą sobie z diagnostyką 

Dzięki dwujęzycznym instrukcjom, dostępnym w ponad 20 językach, Pszczółka może rozróżnić, czy dane dziecko ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu (biegłość językowa) czy też z rozwiązaniem samego zadania (biegłość matematyczna). Przetestowaliśmy diagnostykę z dziećmi z różnymi specjalnymi potrzebami, w tym m.in. dziećmi z autyzmem, ADHD, dysfazją. 

2 Kiedy skorzystać z diagnostyki?

Kiedy uczeń nie potrafi przyswoić danego zagadnienia

Jeśli pomimo najlepszych chęci i włożonego wysiłku wszystkich osób zaangażowanych, uczeń nadal nie potrafi opanować omawianych zagadnień, istnieje szansa, że posiada luki w wiedzy. Bez ich uzupełnienia nie będzie w stanie ruszyć dalej z materiałem. 

Aby określić poziom wiedzy przyszłych pierwszoklasistów 

Diagnostyka może dostarczyć przejrzystego obrazu poziomu wiedzy indywidualnych uczniów, a także całej klasy. Pozwala to określić co dzieci potrafią zaczynając szkołę, a nad czym należy jeszcze popracować, aby nie doprowadzić do pogłębienia się braków.

Przed wprowadzeniem skomplikowanych koncepcji 

W duchu oceny kształtującej, diagnostyka może być także zastosowana w celu określenia gotowości ucznia do przyswojenia nowej ważnej umiejętności. Otrzymując informację zwrotną, możemy ocenić jakie braki należy nadrobić, aby dziecko nie odczuło frustracji już na samym początku nauki nowego materiału. 

Gdy uczeń zmienia szkołę w ciągu roku szkolnego 

Jeśli w naszej klasie pojawi się nowy uczeń, dzięki diagnostyce możemy sprawdzić poziom umiejętności, by upewnić się, że dziecko nadąży z aktualnie omawianym materiałem. Wczesne wykrycie i uzupełnienie braków pozwoli również uczniowi sprawniej wpasować się do klasy.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki i aplikacji? 

Zapisz się na darmowe szkolenie lub prześlij nam swoje dodatkowe pytania na e-mail pomoc@pszczolka.online 

Doświadczenie z diagnostyką

"Diagnostyka była świetna - ujawniła wcześniej ukryte braki ucznia w matematyce. Włączyliśmy ćwiczenia zalecane przez Pszczółkę do regularnych lekcji jako wsparcie dla nas w uzupełnianiu brakującej wiedzy uczniów."

Ewa, nauczycielka SP

"Odkryliśmy, że niektórzy uczniowie, którzy byli bardzo dobrzy w liczeniu, mieli luki w podstawowych zagadnieniach z matematyki. Skupiliśmy się więc na takich rzeczach jak rozpoznawanie i układanie elementów, liczb w odpowiedniej kolejności, rozpoznawanie cyfr, liczb i nie tylko. Codziennie włączamy ćwiczenia z Pszczółki do naszych lekcji."

Jarosława, nauczycielka SP

"Przyznaję, że na początku podchodziłam sceptycznie do diagnostyki. Jednak pokaz jej działania zrobił na mnie wrażenie, to chyba naprawdę działa."

Ivana, nauczycielka SP

3 Najczęściej zadawane pytania

Jakie urządzenia są potrzebne do przeprowadzenia diagnostyki?

Zalecamy skorzystać z tabletów z Androidem lub iOS-em z możliwie jak największym ekranem z dostępem do stabilnego połączenia internetowego. Klawiatura i myszka mogą być zbyt skomplikowane w w obsłudze dla małych dzieci i zajmować ich uwagę. W przypadku masowego przeprowadzania diagnostyki w klasie, zalecamy także zastosować słuchawki ze wcześniejszym odpowiednim wyregulowaniem głośności. 
Ile razy mogę przeprowadzić diagnostykę?

Ile tylko będzie potrzebne - nie limitujemy możliwości przeprowadzenia diagnostyki. Możemy np. wykonać ją na początku roku szkolnego, następnie powtórzyć ją w połowie roku, by porównać wyniki i zobaczyć jaki progres dokonał uczeń. Diagnostyka jest dostępna w ramach wykupionej licencji do programu. Mamy zatem możliwość jej przeprowadzenia w okresie trwania licencji. 
Czy wyniki mogą służyć w celu porównywania poziomu uczniów?

Nie jest to główny cel diagnostyki, gdyż jest to ocena kształtująca, a nie sumująca. Oznacza to, że chcemy dostarczyć informacji zwrotnych, by pomóc uczniowi w jego rozwoju, a nie jedynie podsumować jego stan wiedzy. Wynikiem diagnostyki są konkretne zalecenia, zamiast oceny liczbowej czy procentowej. Jednak gromadzenie wyników całej klasy lub szkoły może dostarczyć nam cennych informacji. Jeśli luka w zakresie tej samej umiejętności pojawi się u więcej niż jednego ucznia, warto skupić się na lekcji na jej powtarzaniu, w celu utrwalenia tej konkretnej wiedzy. Dzieląc się informacjami z innymi nauczycielami, pozwala na wymianę doświadczeń i zwrócenie uwagi na rzeczy, z którymi dzieci mają problemy. 
Czy mogę wykonać diagnostykę dla całej klasy w tym samym momencie?

Jak najbardziej! Jedynym ograniczeniem może być ilość dostępnych urządzeń oraz dostęp do stabilnego połączenia internetowego. Jeśli jednak nie brakuje nam tego, nic nie stoi na przeszkodzie wykonania diagnostyki dla wielu uczniów w tym samym czasie. Jest to możliwe dzięki specjalnemu kodowi PIN, który możemy przydzielić każdemu dziecku. Więcej informacji na temat przydzielania kodu PIN znajduje się TUTAJ.
Czy jest możliwe rozpoczęcie diagnostyki i przerwanie jej w celu późniejszego ukończenia

W każdej chwili możemy ją przerwać i dokończyć w dogodnym dla nas czasie. Obecnie wykonanie diagnostyki wynosi średnio 20 minut. Wszystko zależy jednak od ucznia, jego możliwości, ale także warunków i środowiska, w którym się znajdujemy. Nie zawsze mamy możliwość przeprowadzenia jej bez żadnych zakłóceń. Dzięki tej opcji, każdego dziecko jest w stanie dokończyć diagnostykę w swoim czasie.
Czemu w diagnostyce dotyczącej mnożenia i dzielenia pojawiają się ćwiczenia z dodawania i odejmowania?

Diagnostyka ma służyć wykryciu ukrytych braków w zakresie konkretnych umiejętności matematycznych, dlatego sprawdzamy także podstawy, wiedzę ją poprzedzającą. Tym samym upewniamy się, czy uczeń na pewno opanował wszystkie zagadnienia. 
Czemu wczesne koncepcje matematyczne są ważne?

Wczesne koncepcje matematyczne tworzą podstawę wiedzy matematycznej dziecka. Jeśli nie są osadzone, mogą w przyszłości tworzyć problemy.