Własnoręczne malowanie czytanki

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Własnoręczne malowanie czytanki

Kalambury


Wkrótce Pracujemy teraz nad tym ćwiczeniem i wkrótce będzie dostępne.

To ćwiczenie umożliwia tworzenie własnego tekstu czytanki na podstawie zaproponowanych obrazków.

Tworzenie czytanki wspiera poprawny rozwój językowy: łączy wrodzone dostrzeganie słowa mówionego z tekstem pisanym. Za materiał stymulujący służy tekst powstały na podstawie obrazków.

Ćwiczenie umożliwia dziecku włączenie się do czytelniczej aktywności poprzez odczytywanie obrazów. Z pomocą osoby dorosłej/trenera wspiera rozwój językowy, np. poprawną deklinację czy koniugację. Wspieranie słuchania, rozpoznawania zależności z tekstem drukowanym, śledzenie tekstu to pierwszy krok do pomyślnego czytania, a później pełnowartościowej czytelniczej edukacji.

Ukierunkowane pytania pomagają rozwijać zarówno rozumienie tekstu, wyciąganie wniosków, poszerzenie wiadomości, doświadczenie oraz wyobraźnię dziecka.

Ćwiczenie poleca się osobom nie umiejącym czytać oraz początkującym czytelnikom. Prewentywnie w wieku przedszkolnym, a jako stymulacja dla dzieci na początku edukacji szkolnej.

W czasie tego ćwiczenia ważna jest współpraca trenera i czytającego. Trener czyta dziecku tekst, a ono "odczytuje" obrazki. Zaleca się w trakcie czytania tekstu wskazywać dziecku palcem lub wskaźnikiem czytany tekst. W ten sposób dziecko jest w naturalny sposób zaangażowane do aktywnego czytania.