Słuchanie ze zrozumieniem

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Słuchanie ze zrozumieniem

Fonologia


Wkrótce Pracujemy teraz nad tym ćwiczeniem i wkrótce będzie dostępne.

Słuchanie ze zrozumieniem to ćwiczenie wspomagające świadomość fonemiczną. Jest ono ważne dla poprawnego rozwoju pisania i czytania u dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Poprzez porównywanie dwóch pseudosłów ze słuchu dziecko musi porównać ich formę dźwiękową, rozpoznać głoski, którymi się różnią i wybrać poprawne litery. Pseudosłowa stanowią dobry materiał stymulujący, ponieważ dziecko nie może polegać na znajomości znaczenia słowa, dzięki czemu koncentruje się tylko na tym co słyszy.

Ćwiczenie poleca się przedszkolakom, dzieciom, które powtarzają klasę, uczniom klas 1 i 2 szkół podstawowych jako wsparcie wolniej przebiegającego rozwoju kompetencji czytelniczych i pisanych. Niektórzy uczniowie mają podobne trudności w późniejszym wieku szkolnym, więc w razie potrzeby, słuchanie ze zrozumienim można ćwiczyć w dalszym etapie kształcenia.

Ze względu na charakter ćwiczenia zalecamy, aby z dzieckiem pracowała osoba dorosła. Jednak, ponieważ ćwiczenie można oceniać obiektywnie, a aplikacja została zaprojektowana tak, żeby nie można było zrobić błędu, dziecko, które dobrze sobie z nim radzi, może też wykonywać je samodzielnie. Ćwiczenie umożliwia ćwiczenie różnych grup fonologicznych (spółgłoski nosowe, samogłoski, zmiękczenia itp.) jedną po drugiej lub losowo i koncentrację na określoną część słowa: na początek, środek czy koniec. Ćwiczenie pozwala także na wybór ilości przykładów.