Ćwiczenie na zmiękczenia. Uzupełnianie ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi, ń/ni.

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Ćwiczenie na zmiękczenia. Uzupełnianie ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi, ń/ni.

Pisanie


Ćwiczenie na zmiękczenia. Uzupełnianie ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi, ń/ni.