Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Pszczółka tworzy spersonalizowane doświadczenie dla wszystkich użytkowników. Opcje w aplikacji zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach uczniów z trudnościami w uczeniu się, szczególnie dla tych z dysleksją. Dzięki nim, uczniowie mogą dostosować ćwiczenia do własnych potrzeb.

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Pomimo tego, że wyróżnia się wiele typów dysleksji i może ona występować u uczniów w różnym stopniu nasilenia, większość osób z dysleksją ma problemy z różnicowaniem głosek, dzieleniem słów na sylaby, co negatywnie wpływa na ich zdolność dekodowania słów. To z kolei powoduje trudności w umiejętności czytania.

Uczniowie z dysleksją często: 
  • wolno czytają i piszą
  • mylą kolejność liter
  • popełniają błędy w pisowni
  • mają trudności z wypowiadaniem słów
  • mają trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu
W wyniku tego, uczniowie często czują się zdemotywowani i mogą tracić pewność siebie, a nawet odczuwać niską samoocencę. 

Dysleksja a nauka języka obcego

Ze względu na występujące u osób z dysleksją trudności z czytaniem i pisaniem w języku ojczystym, nauka języków obcych może okazać się jeszcze większym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę trudności uczniów z dysleksją z wypowiadaniem złożonych słów, mylenie liter podobnych pod względem kształtu oraz liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, nauka oraz zapamiętywanie nowych słów oraz ich pisowni, może sprawiać im duże problemy. 

Aplikacja Pszczółka została stworzona z myślą o uczniach z dysleksją i niesienia im pomocy w pokonywaniu wyżej wymienionych trudności. 

Co sprawia, że Pszczółka jest odpowiednia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Zobacz poniżej ilustracje opisywanych funkcji. 

 Możliwość zmiany stylu, koloru i rozmiaru czcionki, w tym także Dyslexic Font, która okazuje się przydatna dla wielu osób. Części liter są pogrubione i różnią się kształtem, co może pozytywnie wpływać na odczytywanie słów. Każdy z nas preferuje jednak inne czcionki, dlatego najlepiej dobrać je w zależności od preferencji. Funkcja ta okazuje się przydatna dla wielu uczniów z dysleksją w celu skutecznego czytania. 

 Zakładka do czytania. Jest to niezastąpione narzędzie wspomagające osoby, które posiadają trudności w skupieniu się na tekście czytanym. Ten pasek pomaga uczniom śledzić konkretną linijkę tekstu bez przeskakiwania oraz poprawia zarówno koncentrację, jak i sam komfort czytania.

 Możliwość zmiany koloru tła. Opcja ta ułatwia różnicowanie tekstu i tła, poprzez zastosowanie kontrastu, co wspomaga koncentrację i wpływa pozytywnie na proces nauki czytania.  

 Dostosowywanie poziomu trudności. Pszczółka jest odpowiednia dla uczniów w różnym wieku, ponieważ wciąż dostosowuje się w zależności od posiadanych umiejętności ucznia i jego potrzeb indywidualnych. Osobny dostęp dla rodziców, nauczyciela czy pedagoga specjalnego umożliwia wprowadzenie zmian w ćwiczeniach, a także kontrolę postępów ucznia. 

 Nauka przez zabawę. Ćwiczenia w aplikacjie łączą naukę z zabawą, co pobudza ciekawość dziecka i pomaga mu lepiej zapamiętać dany materiał. Nauka z Pszczółką to czyta przyjemność! 

 Szeroka gama ćwiczeń interaktywnych. Obrazki, dźwięki, animacje i pochwały –  wzbudzają zainteresowania wśród dzieci, rozwijają ich wyobraźnię, motywują, a w konsekwencji rozwijają ich umiejętności czytania.

 Możliwość tworzenia własnych ćwiczeń. Aplikacja pozwala nauczycielom i specjalistom, tworzyć własne ćwiczenia dopasowanych na miarę konkretnych potrzeb. Mogą zostać przydzielone pojedynczym uczniom lub całej klasie.
Zobacz w jaki sposób można stworzyć własne ćwiczenia w aplikacji:Dwa ulubione ćwiczenia polecane przez nauczycieli

  • Ćwiczenie 407 Uzupełnianie liter p/b, t/d, s/z, k/g, f/w i innych (upodobnienia pod względem dźwięczności)
    Dział: Pisanie
Ćwiczenie pomaga w rozpoznawaniu zmiany zachodzącej między sąsiadującymi głoskami dla uproszczenia wymowy. Jest odpowiednie dla uczniów, którzy mają trudności z trzymaniem się zasad poprawnej pisowni słów o innym zapisie i odmiennej wymowie. Pomaga także w rozpoznowaniu liter podobnych wyglądem, takich jak p/b/d/g.  • Ćwiczenie 510 “Gdzie to jest” lub “Znajdź” na obrazku
    Dział: Umiejętność czytania
Ćwiczenie umożliwia pierwsze czytanie ze zrozumieniem tekstu w formie gry i zabawy. Trudność tekstu umożliwia koncentrowanie się na nim. Na tym etapie chodzi raczej o dosłowne rozumienie materiału i poszukiwanie jasnych informacji w tekście. Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu lub tych, którzy mają problemy z dosłownym rozumieniem czytanego tekstu. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy mogą efektywnie trenować rozumienie tekstu mówionego czy pisanego.Już dziś przekonaj się sam! Zarejestruj się i zdobądź pełen dostęp za darmo! Kliknij w poniższy przycisk, by dowiedzieć się więcej: 


Czy brakuje Państwu ćwiczeń?

Zachęcamy wszystkich użytkowników do podzielenia się opinią i wrażeniami podczas korzystania z aplikacji. Jeśli zabraknie Państwu jakichś ćwiczeń, prosimy o kontakt. Wszelkie informacje zwrotne pomogą nam udoskonalić aplikację. 

Weronika Jagodzińska
pomoc@pszczolka.online
+48 886 171 161