Matematyka dla Ukraińców

Pomóżmy dzieciom z Ukrainy z podstawami matematyki!

Celem aplikacji Pszczółka jest niesienie skutecznej pomocy wszystkim dzieciom, które mają problemy z podstawami matematyki. Dotyczy to także dzieci z innym językiem ojczystym. Dlatego w Pszczółce istnieje możliwość wyświetlania i odsłuchiwania instrukcji jednocześnie w dwóch językach (np. po polsku i ukraińsku), dzięki czemu zarówno nauczyciel, jak i uczeń mogą zrozumieć zadanie. Zatem oprócz matematyki dzieci uczą się także języka polskiego, przyswajając podstawowe słownictwo i strukturę gramatyczną zdań. Sprawia to, że Pszczółka jest idealnym narzędziem dla nauczycieli w przedzszkolach oraz szkołach podstawowych, gdzie uczęszczają dzieci z Ukrainy nieznające jeszcze języka polskiego. 

Pszczółka pomaga zidentyfikować i uzupełnić luki w matematyce!

Początkowo może nie być oczywiste, która część matematyki nie jest w pełni zrozumiała dla dzieci. Jeśli dziecko ma problem z ułamkami, samo rozwiązywanie wielu ćwiczeń może nie okazać się wystarczające. Istnieje duża szansa, że nie posiada dobrych podstaw i nie pojmuje w pełni, np. dzielenia lub mnożenia. Pszczółka pomaga zidentyfikować oraz uzupełnić te powstałe braki. 

Każde ćwiczenie w Pszczółce zawiera pojęcia matematyczne podzielone na najmniejsze możliwe części.

U wielu dzieci pojawia się trudność z rozwojem umiejętności matematycznych. Jeśli dziecko nie rozumie pewnych obszarów matematyki, ciężko jest mu później przechodzić do przyswajania dalszych kompetencji matematycznych. Dzięki wielu lat doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, wiemy jakie procesy myślowe zachodzą w umyśle dziecka, by mogło w pełni zrozumieć daną koncepcję matematyczną

Przykłady ćwiczeń:

102
Wskaż elementy o podanych cechach

Wczesne podstawy matematyki

117
Prawa czy lewa strona? Orientacja z perspektywy innych

Wczesne podstawy matematyki

124
Sortowanie: mniej lub więcej o 1 lub 2

Wczesne podstawy matematyki

130
Schody matematyczne

Wczesne podstawy matematyki

136
Ile obrazków zniknęło?

Wczesne podstawy matematyki

202
Co pasuje do siebie? (0-5)

Liczenie do 5

209
Znajdź wszystkie sposoby na ułożenie bloku klocków (0-5)

Liczenie do 5

406
O ile większe / ile brakuje? (0-20)

Liczenie do 20

552
Proste zadania tekstowe (0-100), wszystkie warianty pytań

Liczenie do 100

701
Dopasuj kształt do obrazka

Geometria

Czy chcesz wypróbować Pszczółkę w Twojej szkole?
Zdobądź darmowy 2-miesięczny dostęp!

+48 886 181 171
pomoc@pszczolka.online

Stworzone z myślą o wszystkich dzieciach, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zastosowaliśmy nasze wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu nie tylko dzieci ze SPE, ale także dzieci, które z różnych powodów, opuściły zajęcia. Aplikacja jest odpowiednia również dla dzieci z autyzmem, dysleksją, ADHD, posługujących się różnymi językami ojczystymi oraz z wadami wzroku. 

 

Wsparcie dla nauczycieli 

Pszczółka pozwala nauczycielom zaobserwować wśród całej klasy powstałe braki w matematyce i stale monitorować postępy dokonywane przez uczniów.

 

Ochrona danych dziecka

Aplikacja nie zawiera żadnych reklam, nie zbiera danych osobowych dziecka i nie zbiera ciasteczek do celów marketingowych. Wszystkie nasze serwersy znajdują się w UE.

 

Szerokie zastosowanie 

Pszczółka może być użyta w celu ćwiczenia zagadnień, ich tłumaczenia i ewaluacji ich znajomości. Działa na komputerach, tabletach, smartfonach, projektorach i tablicach interaktywnych.

 

Łatwość w użyciu

Nawet dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać mogą z łatwością korzystać z aplikacji. Jest także odpowiednia dla nauczycieli, którzy dopiero zaczynają używać nowych technologii w klasie.

Pilotaż - doświadczenie zagranicznych szkół

Nauczyciele z pilotaży przeprowadzonych w Czechach, Słowacji, Polsce, Rumunii i Izraelu zgadzają się, że oprócz progresu w matematyce, zauważyli u dzieci poprawę pewności siebie, koncentracji, niezależności, współpracy z innymi, a także frekwencji uczęszczania na zajęcia oraz umiejętności cyfrowych.

"Aplikacja daje mi przejrzysty obraz tego, nad czym powinnam popracować z dziećmi, gdzie dokładnie mają trudności i na czym powinnam się skupić."

Anca, Rumunia

"Dzięki Pszczółce dzieci polubiły matematykę i traktują ją jako świetną zabawę.To nie jest tylko gra traktowana jako nagroda po nauce, ale prawdziwa nauka oparta na grze."

Eva, Słowacja

"Aplikacja pomogła uczniom nie tylko w matematyce, ale także w zdobyciu pewności siebie i poprawie ich własnego obrazu."

Agata, Polska

Wpływ na uczniów z perspektywy nauczycieli:

"Byłam także bardzo zadowolona z wpływu jaki aplikacja miała na ich podejście do szkoły i zwiększoną chęć uczęszczania na zajęcia, gdyż nie chcieli ominąć szansy na skorzystanie z aplikacji. Miałam uczniów, którzy odmówili powrotu do domu i prosili swoich rodziców, by wrócili po nich później, tak aby mieli czas na wykonanie więcej ćwiczeń w aplikacji"

 

"W tym konkretnym przypadku, z tym dzieckiem, Pszczółka pozwala mi w łatwy sposób ewaluować jego poziom, pomaga mi wrócić do tematów, które opuścił i w skierowaniu go na właściwą drogę."

 

"Jestem szczególnie zadowolona z progresu konkretnego dziecka. Choć jest on mądry i inteligentny, jest również przeważnie bardzo nieśmiały i nie anagażuje się w żadne aktywności. Ale dzięki Pszczółce zauważyłam u niego także rozwój umiejętności współpracy w grupie, ponieważ zaczął pytać innych z klasy o pomoc. Celowo poprosiłam jedną osobę, aby usiadła obok niego, by zobaczyć czy zacznie porozumiewać się z nim i tak też się stało. Oboje zaprzyjaźnili się."