Practising handwritten and printed letters

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Practising handwritten and printed letters

Pisanie


Wkrótce Pracujemy teraz nad tym ćwiczeniem i wkrótce będzie dostępne.