Ćwiczenie na ortografię. Uzupełnienie u/ó,rz/ż oraz ch/h.

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Ćwiczenie na ortografię. Uzupełnienie u/ó,rz/ż oraz ch/h.

Pisanie


Cel ćwiczenia
Ćwiczenie ma na celu wyrobienie u nawyków poprawnego pisania z zachowaniem zasad ortograficznych. Uczeń musi uzupełnić u/ó, rz/ż oraz ch/h w podanej frazie lub słowie.


Ćwiczenie na ortografię. Uzupełnienie u/ó,rz/ż oraz ch/h.

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
- wybranie czcionki (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- dopasowanie wielkości liter (dla małych dzieci - możliwość ustawienia jedynie wielkich liter);
- dobranie koloru tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza” ;

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Zalecana jest pomoc osoby dorosłej w objaśnianiu zasad ortograficznych. Gdy dziecko zapozna się z zasadami poprawnej pisowni, może ćwiczyć samodzielnie.