Czytanka

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Czytanka

Umiejętność czytania


Cel ćwiczenia
Czytanka jest ćwiczeniem przeznaczonym dla osób uczących się czytać na każdym poziomie. Co druga sylaba w tekście jest pogrubiona aby ułatwić proces czytania słów. Dostępna jest również zakładka, wspomagająca śledzenie danej linijki oraz słów. Do wyboru są wszystkie teksty z pszczółkowej biblioteki, pogrupowane według trudności. Nauczyciele mogą przypisać dany tekst konkretnemu uczniowi lub całej klasie. W zakładce 'wyniki' można następnie sprawdzić ile czasu uczniowi zajęło przeczytanie zadanej czytanki.


Czytanka

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
- zakładka - jest to narzędzie wspomagające śledzenie poprawnej linijki, słów oraz sylab
- pogrubienie co drugiej sylaby - co druga sylaba zostaje pogrubiona, dzięki czemu czytającemu łatwiej jest odnaleźć się w tekście oraz czytać słowa
- wybranie czcionki (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- dopasowanie wielkości liter (dla małych dzieci - możliwość ustawienia jedynie wielkich liter);
- dobranie koloru tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”)