Litery i głoski

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Litery i głoski

Technika czytania


Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności czytania liter oraz głosek.


Litery i głoski

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można m.in:
- włączyć opcję nagrywania wymowy (czytelnik może porównać nagranie z poprawną wypowiedzią);
- wybrać czcionkę (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- zmienić wielkość liter (dla małych dzieci - możliwość ustawienia jedynie wielkich liter);
- dobrać kolor tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”;
- podświetlić czytany element (ułatwia odnalezienie się w ćwiczeniu gdy na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden element).

Więcej niestandardowych ustawień dostępnych jest po kliknięciu w ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu.

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Dziecko, które zna litery oraz głoski i potrzebuje ćwiczeń jedynie aby wzbogacić technikę czytania, może pracować samodzielnie. Kontrola ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie liter sprawiających trudność) ułatwi poprawne utrwalenie sposobu artykulacji dźwięków.