Głoski

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Głoski

Technika czytania


Cel ćwiczenia
Cześć!!
Zapraszam Cię do zabawy, polegającej na doskonaleniu umiejętności rozpoznawania liter oraz wypowiadania ich na głos. Baw się dobrze!


Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można m.in:
- włączyć opcję nagrywania wymowy (czytelnik może porównać nagranie z poprawną wypowiedzią);
- wybrać czcionkę (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- zmienić wielkość liter (dla małych dzieci - możliwość ustawienia jedynie wielkich liter);
- dobrać kolor tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”;
- podświetlić czytany element (ułatwia odnalezienie się w ćwiczeniu gdy na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden element).

Więcej niestandardowych ustawień dostępnych jest po kliknięciu w ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu.

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Drogi Rodzicu, jeżeli Twoje Dziecko rozpoznaje litery oraz potrafi prawidłowo różnicować i artykułować głoski i potrzebuje ćwiczeń jedynie po to, aby zautomatyzować umiejętność czytania lub poprawić płynność/technikę czytania, to śmiało może pracować samodzielnie. Wsparcie ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie liter sprawiających trudność) jest niezbęde wówczas, kiedy Dziecko jest na starcie swojej przygody z nauką czytania. Obecność osoby dorosłej ułatwi poprawne odczytywanie liter, co w konsekwencji przełoży się na zautomatyzowanie umiejętności różnicowania głosek oraz utrwalenie prawidłowego wzorca artykulacjyjnego.