Wężyk

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wężyk

Gry


Wężyk

Wężyk to proste ćwiczenie służące ćwiczeniu umiejętności fonologicznych.

W pierwszej kolejności gracz usłyszy słowo, po czym musi zastanowić się nad kolejnością głosek i odpowiednio je ułożyć. Za pomocą strzałek na klawiaturze Pszczółka odpowiednio “zbiera” prawidłowo następujące po sobie litery w słowie. Ćwiczenie stymuluje świadomość fonologiczną, orientację lewo/prawo, spostrzegawczość i koncentrację.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla każdego, kto potrafi prawidłowo podzielić usłyszane słowo na głoski i jest zainteresowany wykonaniem takiego ćwiczenia w formie gry.