Plansze obrazkowe z dzieleniem słów na sylaby

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Plansze obrazkowe z dzieleniem słów na sylaby

Fonologia


Plansze obrazkowe z dzieleniem słów na sylaby

Plansze obrazkowe z dzieleniem słów na sylaby to ćwiczenie, które rozwija poprawny i naturalny rozwój mowy. By poprawnie czytać i pisać dziecko musi dobrze orientować się w strukturze słowa i dzielić je na sylaby. Materiałem stymulującym jest historyjka obrazkowa. Ćwiczenie wspiera umiejętności fonologiczne, dzielenie słów na sylaby, a także rozpoznawanie ich liczby.

Ćwiczenie wykonywane z pomocą osoby dorosłej ma pomóc w nauce poprawnego wyrażania i wypowiadania się, a także prawidłowego formułowania myśli. Ćwiczenie w tej formie pobudza wyobraźnię i fantazję dziecka co jest pierwszym krokiem do pomyślnej nauki czytania, a następnie edukacji czytelniczej, w tym: rozumienia tekstu, wyciągania wniosków, dzielenia się informacjami itp. Ukierunkowane pytania w ćwiczeniu rozwijają także orientację przestrzenną, rozumienie pojęć związanych z czasem czy wzajemnych układów, np. na górze, na dole, z tyłu, z przodu, w prawo, w lewo, obok, itp. Wykonywanie ćwiczenia Historyjka obrazkowa rozwija wiele umiejętności. Ćwiczenie wspiera fonologiczne umiejętności, np. dzielenie słów na sylaby i rozpoznawanie liczby sylab.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób nie potrafiących jeszcze czytać oraz dla początkujących czytelników, dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla dzieci na początku edukacji szkolnej. Ćwiczenie wymaga obecności osoby dorosłej, ale samodzielna praca – odkrywanie obrazków historyjki, również  stymuluje dziecko do nauki, a także uczy za pomocą zabawy. Program został zaprojektowany tak, aby nie można było zrobić błędu.