"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

Umiejętność czytania


"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku
Ćwiczenie umożliwia pierwsze czytanie ze zrozumieniem tekstu w formie gry i zabawy.
Celem ćwiczenia jest pomoc w czytaniu ze zrozumieniem przede wszystkim u osób początkujących w czytaniu. Trudność tekstu umożliwia koncentrowanie się na nim. Na tym etapie chodzi raczej o dosłowne rozumienie materiału i poszukiwanie jasnych informacji w tekście.

Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu lub tych, którzy mają problemy z dosłownym zrozumieniem czytanego tekstu. Mogą z niego skorzystać także uczniowie, których język ojczysty jest inny niż język polski i są w trakcie nauki języka. Ćwiczenie poleca się także przedszkolakom, którym należy czytać tekst. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy mogą efektywnie trenować rozumienie tekstu mówionego czy pisanego.

Ćwiczenie ma trzy poziomy trudności:
Niski poziom trudności to proste pytania/polecenia typu "Gdzie jest?", "Znajdź.", które wymagają pracy z jedną informacją i jednoznaczną odpowiedzią. Średni poziom trudności to pytania/polecenia "Gdzie jest?", "Znajdź.", które zawarają więcej informacji w odpowiedzi. Wysoki poziom trudności to pytania, które wymagają bardziej złożonego zrozumienia tekstu z naciskiem na wyciąganie wniosków.

Ćwiczenie oferuje pięć różnych tematycznych obrazków (Lato, Zima, Szkoła, Miasto, Zoo). Czytający może ćwiczyć samodzielnie, ale  ważna jest kontrola osoby dorosłej/trenera. Można dostosować ilość zadań.