Szukanie słów niepasujących do tekstu

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Szukanie słów niepasujących do tekstu

Umiejętność czytania


Szukanie słów niepasujących do tekstu

Szukanie słów niepasujących do tekstu to ćwiczenie, które pomaga w rozumieniu tekstu czytanego.

Czytelnikowi pokaże się tekst, w którym w niektórych słowach brakuje ostatniej sylaby. Musi on w czasie czytania śledzić tekst i starać się go zrozumieć. Tekst czyta stopniowo, a klikając usuwa niepasujące słowa. Te powoli gromadzą się na dole, na pasku, tworząc sensowny związek frazeologiczny lub zdania.

Ćwiczenie jest przeznaczone dla osób będących w okresie, gdy technika czytania stopniowo się automatyzuje i czytający może już ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego. Ćwiczenie może wykonywać także czytelnik, który choć technicznie czyta poprawnie, to jednak nie potrafi zrozumieć i dostrzec znaczenia czytanego tekstu.

Poziom trudności można dostosować przy pomocy ilości brakujących słów w tekście. Minimalna ilość brakujących słów (3,4,5,6,7) wskazuje trudność ćwiczenia. Trudność zadania zależy także od wyboru tekstu w ustawieniach. Poprawność wykonania zadania jest oceniana obiektywnie. Z początku zaleca się pomoc osoby dorosłej/trenera. Z czasem czytający może pracować samodzielnie.