Układanie zdań w spójny tekst

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Układanie zdań w spójny tekst

Umiejętność czytania


Układanie zdań w spójny tekst

Układanie zdań w spójny tekst to ćwiczenie, które wspiera rozumienie tekstu czytanego.

Czytelnikowi pokaże się tekst, który będzie miał za zadanie uważnie przeczytać. Musi śledzić tekst i starać się go zrozumieć. Klikając na przycisk „Zmieszaj zdania" pojedyncze fragmenty tekstu pomieszają się. Zadaniem czytającego będzie przeciąganie kart z fragmentami tekstu tak, aby ułożyć z nich tekst według pierwotnego wzoru.

Ćwiczenie jest przeznaczone dla osób będących w okresie, gdy technika czytania stopniowo się automatyzuje i czytający może już ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego. Ćwiczenie może wykonywać także ten, kto choć technicznie czyta poprawnie, to jednak nie potrafi dostrzec znaczenia czytanego tekstu.

Trudność zadania zależy także od wyboru tekstu w ustawieniach. Poprawność wykonania zadania jest oceniana obiektywnie. Na początku przyda się pomoc i wsparcie osoby dorosłej/trenera. Z czasem czytający może pracować samodzielnie. Za pomocą zmniejszenia wielkości pisma można uzyskać większą przejrzystość w wyświetlanym tekście i w ten sposób ułatwić sobie z nim pracę.