Słowa trzyliterowe

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Słowa trzyliterowe

Technika czytania


Cel ćwiczenia
Cześć!!
Zapraszam Cię do wspólnego trenowania czytania na głos wyrazów jednosylabowych.
Dzięki temu ćwiczeniu utrwalisz obraz graficzny liter, a nawet całych wyrazów, poćwiczysz technikę czytania na głos, potrenujesz koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową.


Słowa trzyliterowe

Słowa złożone z trzech liter, np. kot, dom, lód itp.

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można m.in:
- włączyć opcję nagrywania wymowy (czytelnik może porównać nagranie z poprawną wypowiedzią);
- wybrać czcionkę (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- zmienić wielkość liter (możliwe jest ustawienie jedynie wielkich liter - zwłaszcza w przypadku małych dzieci);
- dobrać kolor tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”;
- pogrubić co drugą sylabę w słowie (dla dzieci rozpoczynających naukę czytania lub osób napotykających problemy w tym zakresie);
- podświetlić frazę (ułatwia odnalezienie się w ćwiczeniu gdy na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden element).

Więcej niestandardowych ustawień dostępnych jest po kliknięciu w ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu.

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Dziecko, które zna słowa złożone z trzech liter i potrzebuje jedynie ćwiczeń w celu wzbogacenia techniki czytania, może pracować samodzielnie. Kontrola ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie słów) ułatwi jednak poprawne utrwalenie sposobu artykulacji dźwięków.