Trzysylabowe słowa z grupami spółgłoskowymi

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Trzysylabowe słowa z grupami spółgłoskowymi

Technika czytania


Cel ćwiczenia
- doskonalenie techniki czytania poprzez oswojenie dziecka z trzysylabowymi słowami z grupami spółgłoskowymi;
- skupienie się na konkretnej przeszkodzie związanej z zapamiętywaniem graficznego kształtu, podobieństwem dźwięków czy trudnością w artykulacji;
- rozszerzenie się pola wzrokowego w czasie czytania i przyzwyczajenie czytelnika do zmieniającej się trudności słów.


Trzysylabowe słowa z grupami spółgłoskowymi

Słowa z trzema sylabami z grupami spółgłoskowymi np. termometr, stokrotka, drożdżówka, itp.

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można m.in:
- włączyć opcję nagrywania wymowy (czytelnik może porównać nagranie z poprawną wypowiedzią);
- wybrać czcionkę (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- zmienić wielkość liter (możliwe jest ustawienie jedynie wielkich liter - zwłaszcza w przypadku małych dzieci);
- dobrać kolor tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”;
- pogrubić co drugą sylabę w słowie (dla dzieci rozpoczynających naukę czytania lub osób napotykających problemy w tym zakresie);
- podświetlić frazę (ułatwia odnalezienie się w ćwiczeniu gdy na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden element).

Więcej niestandardowych ustawień dostępnych jest po kliknięciu w ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu.

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Dziecko, które wymawia bezbłędnie trzysylabowe słowa z grupami spółgłoskowymi i potrzebuje jedynie ćwiczeń w celu wzbogacenia techniki czytania, może pracować samodzielnie. Kontrola ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie) ułatwi jednak poprawne utrwalenie sposobu artykulacji dźwięków.