Technika czytania w klasie

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Technika czytania w klasie

Technika czytania


Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest oswojenie, a później także doskonalenie umiejętności czytania w klasie.

Instrukcja
Czytaj na głos słowa pojawiające się na ekranie. Do następnych słów przejdziesz naciskając ENTER.


Technika czytania w klasie

Opis ćwiczenia
Na ekranie wyświetlają się elementy, które dziecko następnie odczytuje. Przed rozpoczęciem ćwiczenia można wybrać znaki graficzne, od których będą zaczynać się wyświetlane obiekty tekstowe np. cząstki mowy: litery, sylaby lub zespoły dźwięków: słowa, pseudosłowa oraz zestawienia wyrazów (wyrazy złożone).

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można zmienić czcionkę, wielkość liter oraz liczbę wykonywanych zadań. 

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Dziecko, które zna wybrane znaki graficzne (np. litery) i potrzebuje ćwiczeń jedynie w celu nabrania pewności w wymowie, może pracować samodzielnie. Kontrola ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie) ułatwi poprawne utrwalenie sposobu artykulacji dźwięków.