Słowa podobne do siebie

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Słowa podobne do siebie

Technika czytania


Cel zadania
- doskonalenie techniki czytania poprzez oswojenie dziecka z wielosylabowymi słowami podobnymi do siebie;
- skupienie się na konkretnej przeszkodzie związanej z zapamiętywaniem graficznego kształtu, podobieństwem dźwięków czy trudnością w artykulacji.


Słowa podobne do siebie

Słowa 3-5 sylabowe, np. poranny, poranne, poraniony, porannik.

Zakres modyfikacji elementów wizualnych i dźwiękowych
W ćwiczeniu można m.in:
- włączyć opcję nagrywania wymowy (czytelnik może porównać nagranie z poprawną wypowiedzią);
- wybrać czcionkę (np. Pismo Szkolne - odwzorowuje szkolny zapis, Dyslexie Font - wspomaga uczniów ze szczególnymi trudnościami w czytaniu);
- zmienić wielkość liter (możliwe jest ustawienie jedynie wielkich liter - zwłaszcza w przypadku małych dzieci);
- dobrać kolor tła i czcionki (do wyboru są jednolite kolory i tło “tęcza”;
- pogrubić co drugą sylabę w słowie (dla dzieci rozpoczynających naukę czytania lub osób napotykających problemy w tym zakresie);
- podświetlić frazę (ułatwia odnalezienie się w ćwiczeniu gdy na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden element).

Więcej niestandardowych ustawień dostępnych jest po kliknięciu w ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu.

Praca samodzielna czy z osobą dorosłą?
Dziecko, które opanowało już umiejętność czytania wielosylabowych słów podobnych do siebie i potrzebuje jedynie ćwiczeń w celu wzbogacenia techniki czytania, może pracować samodzielnie. Kontrola ze strony osoby dorosłej (lub wspólne czytanie) ułatwi jednak poprawne utrwalenie sposobu artykulacji dźwięków.