Wpisanie własnego tekstu i jego prezentacja

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wpisanie własnego tekstu i jego prezentacja

Fonologia


Wpisanie własnego tekstu i jego prezentacja

Wpisanie własnego tekstu i jego prezentacja to ćwiczenie, które umożliwia wpisywanie dowolnego tekstu do pola tekstowego.

Możliwość wpisania dowolnego tekstu umożliwia czytelnikom, którzy mają problem z czytaniem/dekodowaniem tekstu, ustawić odpowiadający im format tekstu: wielkość, typ i kolor czcionki, kolor tła itp. Ćwiczenie służy zwiększeniu komfortu podczas czytania i  wykonywania ćwiczeń.

Możliwość wpisania własnego tekstu i dowolna zmiana jego ustawień usprawnia pracę z tekstem, a także wspomaga jego rozumienie i, co najważniejsze, wspiera uzyskiwanie informacji z tekstu.

Po przeszkoleniu czytający może pracować samodzielnie.