Wymowa głosek

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wymowa głosek

Fonologia


Wymowa głosek

Wymowa głosek to ćwiczenie, które wspomaga naukę słów, przyporządkowywanie głosek oraz orientację w rzędzie.

To ćwiczenie stymuluje szybsze i sprawniejsze nazywanie głosek. Jest podobne do ćwiczenia "Litery" z kategorii "Technika czytania". Ćwiczenie wspomaga również orientację prawo-lewo w rzędzie podczas czytania, jeśli wskazujemy dziecku czytaną linijkę tekstu.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla początkujących czytelników. Można wykorzystać możliwość ustawienia wielkości czcionki tekstu, układu liter itp. Jeżeli dziecko nie zna danej litery, może poprosić o jej przeczytanie.

Zaleca się pomoc i kontrolę osoby dorosłej/trenera podczas wykonywania tego ćwiczenia. Należy kontrolować poprawne orientowanie się dziecka w rzędzie, a w razie potrzeby należy wskazywać kursorem kierunek lewo-prawo.