Samogłoskowe trójki

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Samogłoskowe trójki

Fonologia


Samogłoskowe trójki

Samogłoskowe trójki to ćwiczenie, w czasie którego czytelnik szuka nawiązań pomiędzy obrazkami, dźwiękami i zapisem samogłosek A, E, I, O, U, Y.
Ćwiczenie rozwija rozpoznawanie liter/głosek, pamięć słuchową i wzrokową, orientację przestrzenną w rzędzie, a także koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Po pierwszym wykonaniu ćwiczenia czytelnik może grać samodzielnie.

Zaleca się ćwiczyć Trójki:
  • przed nauką czytania, gdy dziecko interesuje się dźwiękową i graficzną formą głosek. Dla ułatwienia czytania z ruchu ust pokazany jest ich kształt w trakcie wymawiania samogłosek;
  • z początkującymi czytelnikami jako pomoc przy nauce czytania – rozwój kompetencji fonologicznych – rozpoznawania głosek/liter z ruchu ust podczas wymowy;
  • dzieciom z trudnościami koncentracji uwagii, orientacji w przestrzeni, rozpoznawaniu wzrokowym i słuchowym szczególnie podczas posługiwania się sylabami/literami.
Aby lepiej dostosować poziom ćwiczeń do czytelnika, można zmienić zawartość ćwiczenia lub jego trudność, według oczekiwań, np.:
  • używając liter, dźwięków/głosek i układania ust w czasie wymowy;
  • używając tylko liter;
  • używając liter i dźwięków/odpowiadającej im litery/głoski;
  • używając liter i odpowiadających im układów ust w trakcie wymowy.