Pomijanie pierwszej i ostatniej litery w słowie

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Pomijanie pierwszej i ostatniej litery w słowie

Fonologia


Pomijanie pierwszej i ostatniej litery w słowie

Pomijanie pierwszej i ostatniej litery w słowie to ćwiczenie, które wspomaga rozwój fonemicznej świadomości rozpoznawania i posługiwania się głoskami w słowie (elizja głosek). Ćwiczenie pomaga w rozpoznawaniu, a następnie pomijaniu pierwszej lub ostatniej litery w słowie.

Umiejętność ta jest potrzebna do prawidłowego orientowania się dziecka w głoskowej budowie słowa, co jest niezbędne do poprawnego rozwoju czytania i pisania.

To ćwiczenie odpowiednie jest dla dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniów klas pierwszych jako naturalna stymulacja w ramach zwykłego rozwoju, a także dla początkujących w czytaniu, którzy mają problem z oswajaniem się z czytaniem/pisaniem sylab. W przypadku uczniów, których uczy się globalną metodą nauki czytania i jest ona dla nich za trudna lub nieodpowiednia należy przemyśleć zmianę metody na analityczno-syntetyczną. Zaleca się wykorzystanie tego ćwiczenia do doskonalenia orientacji w strukturze słowa.

Ćwiczenie to zaleca się wykonywać wspólnie z dzieckiem. Poprawność jego wykonywania weryfikuje osoba dorosła/trener. Dziecko, które potrafi czytać, może kontrolować poprawne wykonanie zadania poprzez porównanie wymówionego przez siebie słowa z przedstawioną podstawą słowa.