Stopniowe pomijanie liter w słowie

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Stopniowe pomijanie liter w słowie

Fonologia


Stopniowe pomijanie liter w słowie

Stopniowe pomijanie liter w słowie to ćwiczenie, które wspomaga rozwój fonemicznej świadomości stopniowego oddzielania liter w słowie i powtarzania słowa ze stopniowym pomijaniem liter (elizja) np.: kroczył, roczył, koczył, kocz, koł, koc, itp.

By poprawnie czytać i pisać dziecko musi dobrze rozumieć dźwiękową strukturę słowa i posługiwać się głoskami. Na poziomie świadomości fonemicznej dziecko powinno pracować z jednostkami dźwiękowymi (głoskami) – dostrzegać poszczególne głoski, z których składa się słowo, potrafić się nimi posługiwać i pomijać je w momencie powtarzania.
 
To ćwiczenie jest odpowiednie dla czytających jako naturalna stymulacja w ramach zwykłego rozwoju, ale także dla osób które nie do końca radzą sobie z czytaniem/pisaniem słów.

Zalecane jest pomaganie dziecku podczas wykonywania tego ćwiczenia oraz kontrolowanie poprawności wykonania ćwiczenia przeprowadza. Dziecko może również samodzielnie sprawdzić wykonane ćwiczenie poprzez porównanie wypowiedzianego przez siebie słowa z przedstawionym słowem na monitorze.