Strzelnica tekstowa

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Strzelnica tekstowa

Gry


Strzelnica tekstowa

Strzelnica tekstowa to prosta gra, która poprzez zabawę ćwiczy czytanie. Ćwiczenie rozwija umiejętność czytania liter, sylab, słów, pseudosłów, a także orientację w rzędzie, koncentrację i spostrzegawczość wzrokową.

Po włączeniu opcji tekst/tekst ćwiczenie rozwija szybsze postrzeganie tekstowego materiału stymulującego pod presją czasu. Dziecko ćwiczy refleks i gotowość podczas czytania liter, sylab i słów, gdy materiał stymulujący porusza się w rzędzie. W przypadku, gdy dziecko nie zna liter ćwiczy percepcję wzrokową.

Po włączeniu opcji tekst/dźwięk – ćwiczenie rozwija rozpoznawanie liter/głosek, sylab/dźwięków, słowa/dźwięku. Za pomocą tego ćwiczenia ćwiczy się świadomość fonologiczną i czytanie.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu, a także dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, ale interesuje je tekst pisany. U starszych dzieci, ćwiczenie wspomaga naukę czytania – szybkości i precyzyjności. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu, ale zaleca się jednak kontrolę trudności ćwiczenia, by nie było ono zbyt trudne dla dziecka. W razie potrzeby można zmienić ustawienia tak, aby dziecko musiało przeczytać słowo. Można też zmienić tempo przesuwania się pojedynczych tekstów (na wolne lub normalne).

Poprzez wybranie opcji tekst/dźwięk dzieci trenują percepcję fonologiczną, a wybierając opcję tekst/tekst, gdy dziecko nie zna liter, ćwiczy percepcję wzrokową poprzez porównywanie kształtów liter, sylab, itp.