Uzupełnianie liter p/b, t/d, s/z, k/g, f/w i innych (upodobnienia pod względem dźwięczności)

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Uzupełnianie liter p/b, t/d, s/z, k/g, f/w i innych (upodobnienia pod względem dźwięczności)

Pisanie


Uzupełnianie liter p/b, t/d, s/z, k/g, f/w i innych (upodobnienia pod względem dźwięczności) Wkrótce Pracujemy teraz nad tym ćwiczeniem i wkrótce będzie dostępne.

Upodobnienia pod względem dźwięczności to ćwiczenie, które pomaga w rozpoznawaniu zmiany zachodzącej między sąsiadującymi głoskami dla uproszczenia wymowy. 

Ćwiczenie jest odpowiednie dla czytających, którzy mają trudności w pisaniu z trzymaniem się zasad, w których zmienia się wymowa niektórych głosek w porównaniu z ich formą pisemną.

Ćwiczenie skierowane jest do dzieci w młodszym wieku szkolnym. W drugiej klasie szkoły podstawowej homofony mogą dla niektórych dzieci stanowić wielki problem. Nie mogą nadążyć pisząc z zastosowaniem reguły pisania tych słów.

Ćwiczenie umożliwia rozdzielenie przećwiczenia homofonów na końcu słowa lub w środku (trudniejsza wersja): trening konkretnej grupy głosek (p/b, t/d, ć/dź, s/z, sz/ż, rz/ż, w/f, h/ch, u/ó); uzupełnienie liter w słowach, połączeniach wyrazowych lub zdaniach. Można także ćwiczyć wszystkie wersje za pomocą wyboru losowego.

Czytający może tekst przeczytać samodzielnie lub słowa, połączenia wyrazowe lub zdania mogą mu zostać przeczytane/odtworzone.

Ćwiczenie jest oceniane obiektywnie. Początkowo lepiej będzie, jeśli czytającego będzie wiódł trener, który pozwoli mu uargumentować na głos zasady poprawnej pisowni. Gdy już będzie pewny, czytający może kontynuować ćwiczenie sam.