Odmiana słów w zdaniu

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Odmiana słów w zdaniu

Umiejętność czytania


Odmiana słów w zdaniu

Celem ćwiczenia jest pomoc w używaniu poprawnej formy gramatycznej rzeczowników w zdaniu. Wnioskując z kontekstu, czytający wybiera prawidłową formę słowa z proponowanych. 

Ćwiczenie rozwija gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli także wyczucie językowe w deklinacji zaimków, przymiotników czy rzeczowników. W trakcie oceny treści zdania, czytający rozwija czytanie ze zrozumieniem, tj. słownictwo (leksykalno-semantyczny aspekt języka).

Ćwiczenie skierowane jest do dzieci rozpoczynających naukę czytania lub umiejących czytać, ale posiadających trudności w posługiwaniu się prawidłową formą gramatyczną rzeczowników w zdaniu.

Rozwija ono kompetencje czytelnicze, wyczucie językowe oraz zrozumienie w czasie późniejszej pracy z tekstem. Ćwiczenie jest skierowane także do czytających, którzy mają problemy ze zrozumieniem czy mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe).
 
Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski.

Ćwiczenie ma trzy poziomy trudności. Czytający uzupełnia w zdaniu najpierw 1 słowo, potem 2 słowa, a później 3 słowa. Ćwiczenie umożliwia wybór zestawu 5, 10 lub 15 zadań.

Czytający może pracować samodzielnie. Choć aplikacja ocenia poprawność wykonania ćwiczenia, lepsze efekty przynosi jednak kontrola i pomoc osoby dorosłej/trenera.