Stosowanie przyimków

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Stosowanie przyimków

Umiejętność czytania


Stosowanie przyimków

Celem ćwiczenia jest pomoc w używaniu przyimków oraz deklinacji rzeczowników w zestawieniach wyrazów w formach poprawnie gramatycznych. Wnioskując z kontekstu, czytający wybierze prawidłową formę słowa z proponowanych. 

Ćwiczenie wspiera gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli także wyczucie językowe w deklinacji rzeczowników i stosowaniu przyimków. W trakcie oceny treści zdania, czytający rozwija czytanie ze zrozumieniem, tj. słownictwo (leksykalno-semantyczny aspekt języka).

Ćwiczenie skierowane jest do przedszkolaków jako pomoc w rozwoju językowego wyczucia. Z ćwiczenia może skorzystać też początkujący czytelnik. Rozwija ono czytelnicze kompetencje, wyczucie językowe oraz rozumienie w czasie późniejszej pracy z tekstem.

Ćwiczenie jest także skierowane do przedszkolaków i czytających, którzy mają problemy ze zrozumieniem czy mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe). Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski.

Ćwiczenie ma dwa poziomy trudności. Czytający uzupełnia w zdaniu najpierw przyimek, a potem prawidłową formę rzeczownika. Ćwiczenie umożliwia ustawienie zestawu 5, 10 lub 15 zadań. Czytający może pracować samodzielnie. Choć aplikacja ocenia poprawność wykonania ćwiczenia, lepszy efekt zapewni jednak kontrola lub wsparcie trenera.