Odmiana czasowników przez czasy

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Odmiana czasowników przez czasy

Umiejętność czytania


Odmiana czasowników przez czasy

Celem jest wsparcie wyczucia językowego w używaniu i tworzeniu form czasowników w odpowiednim czasie w zdaniu. 
Po przeczytaniu instrukcji i zapoznaniu się z kontekstem, czytający wybiera prawidłową odpowiedź. Ustala w jakim czasie dane zdanie jest napisane, a następnie tworzy lub wybiera prawidłowe brzmienie zdania w innym, pożądanym czasie. Odpowiedź wybiera z zaproponowanych. Może krytycznie ocenić lub osądzić treściowy aspekt w zdaniu.

Ćwiczenie wspiera gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli także wyczucie językowe w stosowaniu czasowników. W trakcie oceny treści zdania, czytający rozwija czytanie ze zrozumieniem, tj. słownictwo (leksykalno-semantyczny aspekt języka).

Ćwiczenie skierowane jest do przedszkolaków jako pomoc w rozwoju językowego wyczucia. Z ćwiczenia może skorzystać też początkujący czytelnik. Rozwija ono czytelnicze kompetencje, wyczucie językowe oraz zrozumienie w czasie późniejszej pracy z tekstem. Ćwiczenie jest także skierowane do przedszkolaków i czytających, którzy mają problemy ze zrozumieniem czy mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe).

Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski. Ćwiczenie umożliwia wybranie zestawu 5, 10 lub 15 zadań. Czytający może pracować samodzielnie jednak lepsze efekty przynosi jednak  kontrola i pomoc osoby dorosłej/trenera.