Uzupełnianie wyrazów w mianowniku

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Uzupełnianie wyrazów w mianowniku

Umiejętność czytania


Uzupełnianie wyrazów w mianowniku

Celem ćwiczenia jest tworzenie poprawnych gramatycznie zestawień wyrazowych w mianowniku za pomocą zaimków, przymiotników i rzeczowników, które muszą zgadzać się z zasadami gramatyki języka polskiego, mimo że zdania nie zawsze mają sens. Ćwiczenie wspiera gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli wyczucie językowe w używaniu różnych rodzajów słów. Analizując treść zestawień wyrazów, czytający rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem, tj. słownictwo.

Ćwiczenie skierowane jest do przedszkolaków jako pomoc w rozwoju językowego wyczucia. Z ćwiczenia może skorzystać też początkujący czytelnik. Ćwiczenie rozwija kompetencje czytelnicze, wyczucie językowe oraz rozumienie tekstu.
Ćwiczenie jest także skierowane do przedszkolaków i czytelników, którzy mają problemy ze zrozumieniem czy mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe).
Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski.

Ćwiczenie można wykonywać na czterech poziomach. Na pierwszym poziomie czytelnik uzupełnia zaimek, na wyższym poziomie trudności dopisuje prawidłową formę rzeczownika. Kolejny poziom to uzupełnianie prawidłowo odmienionego przymiotnika. Ostatni stopień to napisanie losowo brakujących zaimków, przymiotników lub rzeczowników.

Można wybrać 5, 10 lub 15 zadań. Czytający może pracować samodzielnie jednak lepsze efekty przynosi kontrola i pomoc osoby dorosłej lub trenera.