Zgadywanka obrazkowa

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Zgadywanka obrazkowa

Fonologia


Wkrótce Pracujemy teraz nad tym ćwiczeniem i wkrótce będzie dostępne.

Zgadywanka obrazkowa to ćwiczenie, które wspiera prawidłowy rozwój językowy: ukierunkowuje naturalne rozpoznawanie słowa mówionego na słowo pisane. Za materiał stymulujący służy tekst, który jest złożony z obrazków.

Ćwiczenie umożliwia dziecku włączenie się do aktywności czytelniczej poprzez „odczytywanie” obrazków. Z pomocą dorosłego/trenera wspiera rozwój językowy, np. poprawną deklinację czy koniugację. Wspiera słuchanie, rozpoznawanie związków z tekstem drukowanym. Śledzenie wzrokiem tekstu to pierwsze kroki do pomyślnego czytania, a później pełnowartościowej edukacji czytelniczej.

Ukierunkowane pytania mogą rozwijać u dziecka rozumienie tekstu, wyciąganie wniosków, dzielenie się informacjami. Pomagają poszerzać jego wiedzę, doświadczenie czy fantazję.

Ćwiczenie poleca się osobom nieumiejącym czytać oraz początkującym czytelnikom. W celu zapobiegania trudnościom w czytaniu u dzieci w wieku przedszkolnym i jako stymulacja dla dzieci na początku edukacji szkolnej.

Podczas tego ćwiczenia ważna jest aktywność zarówno trenera, jak i czytającego. Trener czyta tekst, a dziecko obrazki. Warto pokazywać dziecku palcem lub wskaźnikiem czytany tekst. W ten sposób dziecko jest naturalnie nakłaniane do aktywnego czytania.