Zwykłe pseudosłowa

Propozycje pracy z ćwiczeniem w domu i w szkole.

Zwykłe pseudosłowa

Technika czytania


Zwykłe pseudosłowa

Pseudosłowa tworzą 2-3 sylabowe słowa typu: dablini, delnapra, itp. Pseudosłowa to sztucznie wytworzone słowa, które nie mają żadnego znaczenia.

Losowe pojawianie się pseudosłów o takim poziomie trudności wspiera automatyzację czytania i ułatwia później trening. Pokazuje również techniczne opanowanie czytania (dekodowania) na tym poziomie trudności bez możliwości kompensowania tekstu jego rozumieniem.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu, bez względu na metodę nauki. A także dla osób, które czytają już trudniejsze teksty, ale nie mają w pełni opanowanych słów na tym poziomie trudności, co powoduje hamowanie rozwoju płynności w czytaniu. Jeżeli czytający radzi sobie z czytaniem, ale brakuje mu jedynie pewności może pracować samodzielnie. Pomoc i kontrola osoby dorosłej przyda się przy sprawdzaniu poprawności wykonania ćwiczenia.

Za pomocą ustawień można wybrać słowa, które czytający z różnych powodów chce przećwiczyć w pierwszej kolejności – słowa o podobnym brzmieniu czy zapisie lub trudniejszej wymowie. Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.